Bản cập nhật phần mềm phân lớp v4.1.3

Hướng dẫn sử dụng bản cập nhật phần mềm phân lớp v4.1.3. Phần mềm phân lớp đắp nền đường. Hỗ trợ hoàn công phân lớp đất đắp nền đường, phân lớp đắp K95, phân lớp đắp K98…

Các nội dung cập nhật trong phiên bản v4.1.3.

  • Loại bỏ tự động các lớp cuối mỏng hơn 1 giá trị nào đó.
  • Gộp chung chiều dày và điểm chèn bên trái và bên phải.
  • Chọn đỉnh đắp tự động dựa vào khối đắp và độ dốc đắp (ngoài lựa chọn tự động, người dùng vẫn có thể chọn thủ công).
  • Chọn đỉnh đắp, khối đắp trong cửa sổ sửa cọc và cập nhật vào bản vẽ.
  • Sửa lỗi in được một nửa mặt cắt.
  • Cải tiến hiệu năng và hiển thị của phần mềm.

1. Loại bỏ các lớp mỏng tự động

Trong các bài toán phân lớp đắp thông số chiều sâu khối đắp là con số khó kiểm soát nhất (trừ khi được đo đếm trước).

Ở các phiên bản trước người dùng vẫn có thể chỉnh sửa các lớp mỏng trong cửa sổ sửa cọc.

Nhưng cách này tương đối thủ công nếu số lượng mặt cắt cần phân lớp lớn. Vì vậy ở Phiên bản v4.1.3 này nhóm lập trình đã đưa tính năng kiểm soát độ mỏng của lớp đắp cuối cùng bằng thông số “chiều dày tối thiểu của lớp cuối cùng”

Bằng cách đưa thông số này vào, bài toán trở nên đơn giản hơn rất nhiều, mỗi khi lớp cuối mỏng hơn 1 trị số do người dùng nhập thì lớp này sẽ tự động được loại bỏ và dồn vào lớp trên.

Hình minh họa loại bỏ lớp mỏng tự động

2. Gộp chung chiều dày và điểm chèn

Trong phiên bản phần mềm phân lớp v4.1.3 con số chiều dày được cập nhật chung cho cả 2 phía mặt cắt và đây là lý do:

2.1. Sẽ là không có gì đáng kể khi con số chiều dày chỉ đơn giản là “0.2”, “0.3” hoặc “0.25”, nhưng công việc có vẻ phức tạp hơn khi có nhiều chiều dày thay đổi trong 1 khối đắp (Ví dụ: “0.12,2@0.15,0.17,0.18,2@0.25,0.3”).

2.2. Với mỗi dự án con số chiều dày mỗi lớp đắp thường sẽ được ban quản lý dự án hoặc Tư vấn giám sát ấn định trước và thường không thay đổi được.

2.3. Với đường làm mới nếu con số chiều dày không thống nhất sẽ làm mất liên tục điểm đắp ở tim đường.

Công việc được áp dụng tương tự với điểm chèn của lớp đắp. Ngoài cách chọn tự động người dùng vẫn có thể nhập thủ công như các phiên bản trước.

Hình minh họa gộp chung chiều dày và điểm chèn

3. Tự động chọn đỉnh đắp

Với mặt cắt không đặc biệt người dùng có thể sử dụng tính năng mới: “Chọn đỉnh đắp tự động”. Người dùng chỉ phải chọn độ dốc đắp và đường bao đắp, phần đỉnh đắp phần mềm sẽ tự động tính toán và đưa vào thông số của mặt cắt. Ngoài ra người dùng vẫn có thể chọn đỉnh đắp thủ công như các phiên bản trước.

Hình minh họa tự động chọn đỉnh đắp

4. Chọn đỉnh đắp và khối đắp từ cửa sổ sửa cọc

Ở các phiên bản trước 2 thông số đỉnh đắp và đường bao đắp trong cửa sổ sửa cọc là con số cố định và không thể thay đổi được. Việc này làm cho mỗi khi thao tác sai ngoài xóa cọc đi và làm lại sẽ không còn cách nào khác để sửa các thông số này. Ở phiên bản này người dùng có thể thay đổi các thông số này như hình minh họa phía dưới.

Hình minh họa tính năng mới trong sửa cọc

5. Sửa lỗi in một nửa mặt cắt

Trong phiên bản cập nhật phần mềm phân lớp  v4.1.3 chạy trên Autocad 2007, gặp lỗi chỉ in được một nửa mặt cắt. Lỗi này đã được nhóm khắc phục trong phiên bản v4.1.3 (xem thêm các phiên bản cũ hơn).

6. Link tải và hướng dẫn sử dụng bản cập nhật phần mềm phân lớp v4.1.3

Link tải bản cập nhật phần mềm phân lớp v4.1.3 Tại đây

Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng: Cấu hình và HDSD 

Trong quá trình sử dụng nếu gặp sự cố kỹ thuật hãy Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem video hướng dẫn sử dụng bản cập nhật:

Chia sẻ

ĐỂ LẠI CÂU HỎI CỦA BẠN

Bạn muốn dùng thử phần mềm miễn phí?

Hãy Nhập thông tin để nhận.
Gửi cho tôi
Vui lòng kiểm tra email và số điện thoại sau khi xác nhận
close-link
Phần mềm dùng thử miễn phí, không giới hạn thời gian.
ĐĂNG KÝ
Gọi 0966918168 hoặc CHAT NGAY 
close-link