Cấu hình và HDSD - phanmemphanlop.com

Cấu hình và HDSD

Cấu hình và HDSD phần mềm phân lớp đắp sẽ cung cấp các hướng dẫn sử dụng phần mềm từ cấu hình yêu cầu của phần cứng, phần mềm máy tính đến hướng dẫn sử dụng chi tiết các phiên bản phần mềm.

A. CẤU HÌNH YÊU CẦU

1. Với phần mềm V3.17.0.1

 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 (32 bit – 64 bit) hoặc cao hơn (nên sử dụng Microsoft Windows 7 trở lên)
 • Chuột hoặc thiết bị tương thích, Pentium III – 800 MHz – 256 MB RAM – 300 MB HD hoặc cao hơn (nên sử dụng chip core i3 trở lên)

Một số lưu ý khi cài đặt phần mềm:

 • Nếu sử dụng Autocad 2007 tải tại đây. (phiên bản Autocad 2010 cũng được chấp nhận). Và Excel 2007 tải tại đây.
 • Nếu sử dụng Autocad 2013 tải tại đây. (phiên bản Autocad cao hơn cũng được chấp nhận). Và Excel 2013 tải tại đây.
 • Đường dẫn cài đặt nên để mặc định.

2. Với phần mềm V2.1 trở về trước

 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 (32 bit – 64 bit) hoặc cao hơn
 • Chuột hoặc thiết bị tương thích, Pentium III – 800 MHz – 256 MB RAM – 300 MB HD hoặc cao hơn

Một số lưu ý khi cài đặt phần mềm:

 • Với Autocad 2009 trở về trước chỉ cần cài đặt Autocad mặc định là có thể sử dụng được ngay. Bộ cài Autocad 2007 tải tại đây.
 • Với phiên bản Autocad 2010 trở lên cần cài thêm Autocad – VBA – Enabler (bắt buộc) tải tại đây. Chọn phiên bản Autocad và phiên bản Windows tương ứng để tải và cài đặt.
 • Phần mềm yêu cầu cài đặt (bắt buộc) Microsoft Excel 2007 tải tại đây.
 • Đường dẫn cài đặt nên để mặc định.

        (Lưu ý quan trọng: Do bản chất tính toán khác nhau nên phần mềm phân lớp V3.17.0.1 không thể lấy lại được dữ liệu của các phiên bản cũ hơn và ngược lại nên cân nhắc kỹ xem sử dụng phần mềm nào trước khi bắt tay vào phân lớp dự án của mình.)

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Phần mềm phân lớp V3.17.0.1

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm file PDF tải tại đây
 • Videos hướng dẫn sử dụng xem tại đây

2. Phần mềm phân lớp V2.1

ĐỂ LẠI CÂU HỎI CỦA BẠN