Cấu hình và HDSD - phanmemphanlop.com

Cấu hình và HDSD

Cấu hình và HDSD phần mềm phân lớp đắp sẽ cung cấp các hướng dẫn sử dụng phần mềm từ cấu hình yêu cầu của phần cứng, phần mềm máy tính đến hướng dẫn sử dụng chi tiết các phiên bản phần mềm.

Tải ứng dụng xem hướng dẫn sử dụng phần mềm trên điện thoại Tại đây

A. CẤU HÌNH YÊU CẦU

1. Với phần mềm V3.17.0.1 trở lên (phiên bản hiện tại là v4)

  • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 (32 bit – 64 bit) hoặc cao hơn (nên sử dụng Microsoft Windows 7 trở lên)
  • Chuột hoặc thiết bị tương thích, Pentium III – 800 MHz – 256 MB RAM – 300 MB HD hoặc cao hơn (nên sử dụng chip core i3 trở lên)

Một số lưu ý khi cài đặt phần mềm:

  • Phần mềm chạy trên tất cả các phiên bản Autocad, Excel và Windows. Nếu không có bộ cài Autocad và Excel thông dụng vui lòng tải về theo các đường dẫn cuối bài viết này.
  • Đường dẫn cài đặt nên để mặc định.

2. Với phần mềm v2.1 trở về trước

  • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 (32 bit – 64 bit) hoặc cao hơn
  • Chuột hoặc thiết bị tương thích, Pentium III – 800 MHz – 256 MB RAM – 300 MB HD hoặc cao hơn

Một số lưu ý khi cài đặt phần mềm:

  • Phần mềm bắt buộc cài đặt Excel 2007 và bộ công cụ Autocad VBAEnabler. Nếu không có bộ cài Autocad và Excel thông dụng vui lòng tải về theo các đường dẫn cuối bài viết này.
  • Đường dẫn cài đặt nên để mặc định.

        (Lưu ý quan trọng: Do bản chất tính toán khác nhau nên phần mềm phân lớp V3.17.0.1 trở lên không thể lấy lại được dữ liệu của các phiên bản cũ hơn và ngược lại nên cân nhắc kỹ xem sử dụng phần mềm nào trước khi bắt tay vào phân lớp dự án của mình.)

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Phần mềm phân lớp v3.17.0.1 trở lên  (phiên bản hiện tại là v4)

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm file PDF tải tại đây
  • Videos hướng dẫn sử dụng xem tại đây

2. Phần mềm phân lớp v2.1

C. CÁC LINK CÀI ĐẶT

ĐỂ LẠI CÂU HỎI CỦA BẠN

.