Xuất kết quả sang Autocad

5/5 - (3 bình chọn)

Xuất phân lớp đắp và cao độ khoảng cách điểm trên trắc ngang sang Autocad thể hiện các đối tượng lưu và các đối tượng xuất kết quả tính toán trên Autocad. Trong Tab CAD & Excel xem mục Xuất Autocad. Mục này bao gồm những thành phần mà ta sẽ tìm hiểu sau đây

Bài hướng dẫn này nằm trong Seri hướng dẫn sử dụng phần mềm phân lớp đắp và đo cao độ khoảng cách trắc ngang.

Chức năng xuất Autocad phân lớp đắp

Video hướng dẫn xuất kết quả sang Autocad

1. Cài đặt – Xuất phân lớp đắp và cao độ khoảng cách điểm trên trắc ngang sang Autocad

xuat-phan-lop-dap-sang-autocad-2
Cài đặt xuất Autocad

Mục này bao gồm những cài đặt liên quan đến kích thước và hình dáng những đối tượng sẽ xuất sang Autocad. Những đối tượng này bao gồm:

 • Thông số MCN
 • Đăng ký kết cấu
 • Xuất điểm kiểu Block
 • Xuất điểm kiểu Text
 • Xuất lớp
 • Bảng phân lớp
 • Bảng đo cao độ khoảng cách trắc ngang (Pick cắt ngang)
 • Bảng khối lượng

Để cài đặt thành phần nào bấm vào nút bấm tương ứng. Sau đó cài đặt các thành phần. Kết thúc bằng việc bấm Cập nhật và thoát. Hình phía dưới minh họa cho cài đặt xuất bảng phân lớp đắp trên Autocad

Cài đặt xuất bảng phân lớp đắp trên Autocad

Những lưu ý:

 1. Những đối tượng đã xuất trên Autocad sau khi chỉnh sửa sẽ cập nhật kích thước mới (trừ đối tượng điểm Text)
 2. Những đối tượng chưa xuất trên Autocad muốn xuất hiện trên bản vẽ phải xuất lại (mục 3). Ví dụ thay đổi điểm kiểu block

2. Cài đặt bổ sung – Xuất phân lớp đắp và cao độ khoảng cách điểm trên trắc ngang sang Autocad

Cài đặt bổ sung chứa toàn bộ các cài đặt cơ bản của xuất sang Autocad cho kết cấu phân lớp và pick cắt ngang

Để vào cài đặt bổ sung trong Tab xuất Autocad bấm nút cài đặt bổ sung, cửa sổ cài đặt bổ sung sẽ hiện ra ta tiến hành cài đặt các thông số trong đó như sau:

xuat-phan-lop-dap-sang-autocad-3
Cài đặt bổ sung xuất Autocad phân lớp đắp

2.1. Cài đặt bổ sung cho phân lớp – Xuất phân lớp đắp và cao độ khoảng cách điểm trên trắc ngang sang Autocad

Chọn in điểm: Bao gồm các lựa chọn in điểm bên trái, tim và bên phải. Các lựa chọn trên bảng điều khiển

Chọn loại đối tượng: Chọn đường phân lớp, bảng, điểm, số thứ tự lớp, đường bao phân lớp. Nếu không sử dụng đối tượng nào thì bỏ chọn đối tượng đó trên bảng điều khiển

 • Đường phân lớp: Là đường Pline đỉnh lớp
 • Đường bao: Là đường Pline bao xung quanh lớp
 • Bảng phân lớp: Là bảng thể hiện các thông tin của lớp
 • Bảng khối lượng: Là bảng thể hiện diện tích (trái, phải) của khối đắp
 • Điểm Block: Là điểm ghi STT lớp, cao độ và khoảng cách các điểm đỉnh lớp (dưới dạng Block)
 • Điểm Text: Là điểm ghi STT lớp, cao độ và khoảng cách các điểm đỉnh lớp (dưới dạng Text)
 • STT lớp: Là số ghi thứ tự lớp đắp

Các cài đặt khác

Phía mặt cắt: Lựa chọn này sử dụng khi ta không muốn in cả mặt cắt. Mặc định phần mềm sẽ xuất cả 2 phía các lựa chọn còn lại là phía trái hoặc phía phải.

Mỗi phía mặt cắt: Mặc định phần mềm sẽ in toàn bộ từng phía mặt cắt. Nếu chỉ muốn in điểm gần nhất và xa nhất thì chọn lựa chọn còn lại. Với chức năng này mỗi phía mặt cắt ta chỉ in điểm gần tim (hoặc tim) và xa tim nhất, các điểm trung gian sẽ bị loại bỏ.

Lớp đầu:  Mặc định phần mềm sẽ lấy tất cả các điểm gẫy (điểm thay đổi hình học) trên đỉnh lớp 2 làm lớp đầu phân lớp. Nếu có cài đặt này phần mềm chỉ lấy những điểm trong ô nhập vào bên trái hoặc bên phải. Quy ước: Các điểm cách nhau bằng dấu phẩy (,); số 0 là điểm tim (hoặc gần tim nhất). Ví dụ nhập 0,1 thì xuất ra hai (02) điểm trong đó có một (01) điểm tim hoặc gần tim nhất và một (01) điểm bên sát cạnh nó.

2.2. Cài đặt bổ sung cho pick cắt ngang – Xuất phân lớp đắp và cao độ khoảng cách điểm trên trắc ngang sang Autocad

Chọn loại đối tượng cần in: Chọn đường gốc, đường lệch, điểm gốc, điểm lệch, bảng. Nếu không sử dụng đối tượng nào thì bỏ chọn đối tượng đó trên bảng điều khiển

 • Đường gốc: Là đường Pline nối các điểm theo thiết kế
 • Đường lệch: Là đường Pline nối các điểm theo thực tế
 • Điểm gốc: Là những điểm cao độ và khoảng cách các điểm thiết kế
 • Điểm lệch: Là những điểm cao độ và khoảng cách các điểm thực tế
 • Bảng PCN: Là bảng thể hiện các thông tin của điểm và điểm lệch
 • Bảng khối lượng: Là bảng thể hiện các thông tin của diện tích và chiều dài của các điểm tính toán

2.3. Cài đặt bổ sung cho điểm

Đảo vị trí CD-KC: Với lựa chọn này trị số cao độ và khoảng cách sẽ được đảo cho nhau

Thêm dấu +/-: Với lựa chọn này điểm sẽ được thêm dấu + và dấu – vào trước trị số cao độ và khoảng cách. Với trị số cao độ việc này không có nhiều ý nghĩa nhưng với khoảng cách thì khác; khi có lựa chọn này khoảng cách bên trái sẽ mang dấu – và khoảng cách bên phải sẽ mang dấu +

2.4. Cài đặt bổ sung tiền tố hậu tố cho STT lớp

Nếu các ô tiền tố và hậu tố để trống thì STT lớp sẽ mặc định là số. Nếu một trong các ô này có giá trị thì tiền tố hoặc/và hậu tố sẽ được thêm vào. Các tiền tố và hậu  tố này áp dụng cho bảng, điểm và tên lớp. Nếu muốn thêm vào đối tượng nào thì tích chọn vào đối tượng đó trên bảng điều khiển.

2.5. Cài đặt vị trí in bảng

Cài đặt vị trí in bảng

Điểm in bảng phân lớp đắp trên Autocad : Nhập X trái, Y trái, X phải, Y phải để xác định điểm bắt đầu  in bảng cách tim bao nhiêu. Với X là khoảng cách theo phương ngang, Y là khoảng cách theo phương dọc.

Điểm in bảng cao độ khoảng cách trắc ngang trên Autocad : Nhập X, Y để xác định điểm bắt đầu  in bảng cách tim bao nhiêu. Với X là khoảng cách theo phương ngang, Y là khoảng cách theo phương dọc.

Điểm in bảng khối lượng : Nhập X, Y để xác định điểm bắt đầu  in bảng cách tim bao nhiêu. Với X là khoảng cách theo phương ngang, Y là khoảng cách theo phương dọc.

2.6. Hoàn thành cài đặt bổ sung

Bấm cập nhật và thoát cài đặt

3. Xuất phân lớp đắp và cao độ khoảng cách điểm trên trắc ngang sang Autocad

Xuất Autocad

Trong Tab Xuất Autocad bấm Xuất. Cửa số xuất kết quả sang Autocad sẽ xuất hiện. Tại đây ta chọn các lựa chọn sau:

 • Kết cấu: Là loại kết cấu cần xuất. Nếu kết cấu đó là phân lớp thì bảng các MCN đã đăng ký phân lớp sẽ xuất hiện (bảng bên trên). Trường hợp còn lại bảng các MCN đã đăng ký pick cắt ngang sẽ xuất hiện (bảng bên dưới).
 • In từ cọc đến cọc: Là một bảng danh sách các MCN của kết cấu cần in trên bản vẽ. Nếu không muốn in tất cả các MCN của kết cấu đã chọn ta chọn khoảng lý trình cần in trong chức năng này
 • In từ lớp đến lớp: Mặc định phần mềm sẽ in tất cả các lớp nếu không muốn in tất cả ta chọn khoảng lớp cần in trong chức năng này.
 • Chọn cọc đơn: Sau khi chọn chức năng này ta bấm chọn một đăng ký MCN hoặc các đối tượng mà nó xuất ra trên bản vẽ. Phần mềm sẽ tự chọn kết cấu, khoảng cọc cho ta trên bảng điều khiển.
 • Kết thúc cài đặt ta bấm Xuất Autocad trên bảng điều khiển, phần mềm sẽ xuất kết quả trên bản vẽ trắc ngang Autocad

Trường hợp muốn chỉnh sửa/xem lại cài đặt/cài đặt bổ sung bấm vào nút tương ứng.

Chia sẻ
ĐỂ LẠI CÂU HỎI CỦA BẠN

Bạn muốn dùng thử phần mềm miễn phí?

Hãy Nhập thông tin để nhận.
Vui lòng kiểm tra email và số điện thoại sau khi xác nhận
close-link
Phần mềm dùng thử miễn phí, không giới hạn thời gian.
ĐĂNG KÝ