Lấy tọa độ ra bảng trong cad Archives - phanmemphanlop.com

Lấy tọa độ ra bảng trong cad

.